INFORMACIÓ I RESERVES
+34 902 13 00 14
Dill. a Dium. 8.00 a 22.00

Carta de serveis

Addicionalment al conjunt d’indicadors i mètodes de mesura de la qualitat del servei que tenim implantats, es detallen a continuació una sèrie de compromisos que l’empresa adquireix amb els seus clients i que considerem fonamentals per a la consecució del nostre objectiu principal, que és oferir un servei de transport de viatgers amb els màxims nivells de qualitat possibles.

1. RESERVA ANTICIPADA DE PLAÇA.

A través de l’opció “Venda online” d’aquesta pàgina WEB, en aquelles línies l’operativa de les quals ho permet (no tenen parades intermèdies i no existeix la possibilitat de viatjar dret), posem a disposició dels nostres clients la possibilitat d’adquirir anticipadament el seu bitllet, amb una antelació mínima de 24 hores.

2. DISPONIBILITAT DE VEHICLES ADAPTATS.

Així mateix, a través de l’opció “Cerca la teva ruta” d’aquesta pàgina informem de les línies que van de l’origen a la destinació seleccionats, especifiquem si estan adaptades per a clients amb mobilitat reduïda i, en el cas d’adaptació parcial, indiquem el telèfon de contacte on es pot confirmar la disponibilitat horària.

3. INFORMACIÓ A TRAVÉS D’INTERNET.

Igualment, a través d’aquesta pàgina garantim la disponibilitat de les següents informacions actualitzades:

· Horaris (en el seu cas freqüències) i parades del recorregut de totes les línies, a través de l’opció “Cerca la teva ruta”.

· Alteracions del servei en situació anormal programada (degudes a obres, esdeveniments, etc.).

· Tarifes en vigor, així com informació de la validesa de cada títol de transport.

· Drets i deures a l’autobús, incloent l’edat a partir de la qual es paga i d’altres informacions rellevants per al passatger.

Així mateix, a través de l’opció "Contacte" de l’esmentada pàgina, els clients poden transmetre’ns suggeriments, queixes i reclamacions, als quals donem resposta en un termini no superior a 30 dies naturals.

4. POLÍTICA SOBRE RETARDS.

Davant de queixes o reclamacions relatives a possibles retards, realitzem les comprovacions oportunes per determinar si es deuen a circumstàncies del trànsit alienes a la nostra voluntat, o no; per tal de donar les oportunes explicacions i, en el seu cas, demanar disculpes al client.

5. ADQUISICIÓ DE TÍTOLS.

Per l’adquisició del bitllet senzill a dalt del vehicle únicament s’admet el pagament en efectiu. El conductor només està obligat a admetre bitllets de fins a 20 €.

Per a l’adquisició de títols de transport a les taquilles s’admet el pagament en efectiu (el taquiller només està obligat a admetre el bitllet d’import immediatament superior al de la compra) i el pagament amb targeta bancària (amb les targetes indicades a la taquilla i sempre que el dispositiu electrònic pugui autoritzar l’operació).

L’oferta de títols de transport adaptats a determinats col·lectius de clients (en funció de l’edat, etc.) i/o de períodes de demanda (multiviatge, mensual, etc.) s’especifica en aquesta pàgina, conjuntament amb la informació de tarifes de l’apartat 3.

6 I 7. ANTIGUITAT DE LA FLOTA.

En la data d’edició d’aquesta Carta de Serveis, l’antiguitat mitjana màxima de la flota de vehicles que habitualment presta serveis de línia regular és inferior a 7 anys.

Així mateix, l’antiguitat màxima dels vehicles que utilitzem per prestar aquests serveis és de 16 anys.

8. SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.

Disposem d’un sistema de gestió mediambiental, per a l’activitat de transport de viatgers per carretera, certificat d’acord amb la norma ISO 14001.